Reference

Dopravní stavby

Oprava chodníku - Větřkovice

Oprava chodníku - Větřkovice

Oprava chodníku podél silnice III/46211,III. etapa v obci Větřkovice.

Zobrazit referenční list.

Stavební úpravy chodníků

Stavební úpravy chodníků na ulici Roosveltově v úseku Vaškovo náměstí - ulice Hradecká.

Zobrazit referenční list.

Oprava komunikací

Oprava místních komunikací v obci Klokočov.

Zobrazit referenční list.

Oprava komunikací

Oprava místních komunikací ve Vítkově.

Zobrazit referenční list.
Oprava chodníku

Oprava chodníku

Oprava chodníku ul. Fučíkova ve Vítkově na parc. 1133 k.ú. Vítkov.

Zobrazit referenční list.
Rekonstrukce komunikací, Stěbořice

Rekonstrukce komunikací, Stěbořice

Rekonstrukce místních komunikací v obci Stěbořice, místní část Nový Dvůr.

Zobrazit referenční list.

Vodohospodářské stavby

Rázovský potok, Rázová

Oprava povodňových škod, nátrže, záhozy, rovnanina, odstranění nánosů, příčné prahy.

Zobrazit referenční list.

Opava - Zátor PŠ

Oprava povodňových škod, nátrže, záhozy, rovnanina.

Zobrazit referenční list.

Opava - km 64,915 - 65,265

Oprava povodňových škod, nátrže, záhozy, rovnanina, vrbové oplůtky.

Zobrazit referenční list.

Podolský potok, Rýmařov

Oprava povodňových škod, nátrže, záhozy, rovnanina, odstranění nánosů, příčne prahy.

Zobrazit referenční list.

Opavice km 4,500 - 5,600 PŠ

Oprava povodňových škod, nátrže, záhozy, rovnanina, snížení splavu.

Zobrazit referenční list.

Lesotechnické stavby

Oprava lesní cesty

Oprava lesní cesty

Oprava lesní cesty BRADLO - od přivaděče.

Zobrazit referenční list.

Lesní cesta

Lesní cesta Za Baranem.

Zobrazit referenční list.

Lesní cesta

Lesní cesta Od přejezdu.

Zobrazit referenční list.

Most Tisová

Most Tisová.

Zobrazit referenční list.

Lesní cesta

Lesní cesta Holubice - Moravice

Zobrazit referenční list.

Lesní cesta

Lesní cesta Nad Sládečkem.

Zobrazit referenční list.

SÚ Lesní cesta

SÚ Lesní cesta Žimrovická.

Zobrazit referenční list.

Inženýrské stavby

Sanace staré ekologické zátěže

Sanace staré ekologické zátěže, IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov.

Zobrazit referenční list.

Řízená skládka TKO

Řízená skládka TKO - II. etapa, Nové Těchanovice. Stavební část včetně izolace.

Zobrazit referenční list.
Rekonstrukce komunikací, Stěbořice

Rozšíření městského hřbitova

Rozšíření městského hřbitova - terenní práce.

Zobrazit referenční list.

Vodovod Vrchy

Vodovod Vrchy.

Zobrazit referenční list.

Pozemní stavby

Spodní stavba

Provedení spodní stavby pro technologii v lomu Bílčice.

Zobrazit referenční list.

Revitalizace základní školy

Revitalizace základní školy ve Stěbořicích.

Zobrazit referenční list.
Venkovní schodiště zámku v Jezdkovicích.

Venkovní schodiště

Venkovní schodiště zámku v Jezdkovicích.

Zobrazit referenční list.
Poutní kaplička

Poutní kaplička

Rekonstrukce poutní kaple 14 svatých pomocníků v nouzi ve Starých Těchanovicích.

Zobrazit referenční list.

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Stěbořice, část Březová.

Zobrazit referenční list.
Rekonstrukce sportovního hřiště

Rekonstrukce sportovního hřiště

Rekonstrukce sportovního hřiště - Krajské středisko volného času. Juventus, Karviná p.o, Centrum Vítkov, ulice Bezručová 585.

Zobrazit referenční list.

Výstavba bikrosové dráhy

Výstavba bikrosové dráhy a zpevněných ploch v areálu SK Jantar, Opava.

Zobrazit referenční list.